• HOOFDSPONSOR

 • Lid worden van GAVC?

 • Uitnodiging algemene ledenvergadering maandag 27 november 19:30 uur

  Uitnodiging algemene ledenvergadering GAVC

  Datum: Maandag 27 november 2023

  Plaats: Kantine ‘de Treffer’                                                                 

  Aanvang: 19:30 uur

  Agenda

  1. Opening 
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen van het bestuur
  4. Ingekomen stukken
  5. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28 november 2022
   (document is hier te lezen en te downloaden) 
  6. Jaarverslag 2022 - 2023 van het bestuur
   (document is hier te lezen en te downloaden)
  7. Financieel jaarverslag 2022 - 2023 van het bestuur
   (document ligt vanaf de week van 20 november 2023 ter inzage in de bestuurskamer)
  8. Verslag van de kascommissie
  9. Verkiezing leden kascommissie

   PAUZE

  10. Verkiezing bestuursleden
   De volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar:
        Jeannette Bergsma (kantinezaken)
        Wouter van der Meulen (secretaris)
   Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur
  11. Begroting 2024 – 2025 en contributies vaststellen
  12. Statuten
  13. Verslag van de beroepscommissie
  14. Lid van verdienste/erelid
  15. Herverkiezing leden beroepscommissie
        Rienk de Jong, Ino van den Berg en Frank van der Heide
        Reservelid Jan Hendrik de Bruin
  16. Vertrouwenspersoon Zelda de Vries
  17. Rondvraag
  18. Sluiting