• HOOFDSPONSOR

 • Lid worden van GAVC?

 • Disclaimer
 • Grouster Amateur Voetbal Vereniging, hierna te noemen v.v. G.A.V.C., verleent u hierbij toegang tot www.gavc.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door v.v. G.A.V.C. en derden zijn aangeleverd.

  v.v. G.A.V.C. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.gavc.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van v.v. G.A.V.C..

  Beperkte aansprakelijkheid

  Op deze website worden materialen aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van v.v. G.A.V.C. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.gavc.nl. v.v. G.A.V.C. oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. v.v. G.A.V.C. zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via de contact pagina op de website.

  Foto- of videomateriaal

  VV GAVC kan foto- of videomateriaal vervaardigen van evenementen/wedstrijden of trainingen ter promotie van de vereniging en verslaglegging. Dit materiaal kan worden gepubliceerd op de website of andere media. Het kan voorkomen dat hier herkenbare personen op zichtbaar zijn. U kunt altijd bezwaar maken tegen publicatie van dergelijk materiaal. vv GAVC zal dit materiaal dan verwijderen.

  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij v.v. G.A.V.C. en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van v.v. G.A.V.C., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.