• HOOFDSPONSOR

  • Lid worden van GAVC?

  • Nieuw lid aanmelden
  • Lid worden van voetbal vereniging vv GAVC kan door middel van onderstaand opgave formulier digitaal in te vullen. Het verenigingsjaar van vv GAVC loopt van 1 juli t/m 30 juni.

  • Bij aanmelding is contributie verschuldigd over het gehele (resterende) verenigingsjaar. De contributie wordt geïnd middels automatische incasso. Beëindiging van lidmaatschap kan alleen per einde van het verenigingsjaar en dient voor 1 juni schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

    Na verzenden zal de ledenadministratie het lidmaatschap in behandeling nemen en een bondsnummer aanvragen bij de KNVB. Vervolgens zal de technische commissie een team aanwijzen waarin voorlopig getraind kan worden. Daarna zal binnen 14 dagen door de club contact gelegd worden met het lid of ouders. Naar gelang de voetbalcompetenties en leeftijd wordt er na een paar trainingen bepaald in welk team het lid gaat voetballen.

    VV GAVC hanteert een vrijwilligersbeleid. Wij verwachten van ieder lid /ouder/verzorger dat hij/zij een vrijwilligers taak op zicht neemt. Vele handen maken licht werk. Leiders, trainers moeten ook lid worden van vv GAVC vanwege registratie in Sportlink. Zij zijn geen contributie verschuldigd.