• HOOFDSPONSOR

  • Lid worden van GAVC?

  • Opzeggen
  • Voor vragen en afmelden van een lidmaatschap, hierover kunt u contact opnemen met uw elftalleider of met de ledenadministratie via ledenadministrateur@gavc.nl

    Wilt u weten hoe GAVC omgaat met uw persoonsgegevens? Lees onze privacyverklaring.

    Denk erom: Uiterste opzegdatum is 1 juni (of door de KNVB aangekondigde datum), behoudens medische redenen of verhuizing naar andere woonplaats. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Indien je jezelf wilt laten overschrijven naar een andere vereniging, dan kun je je bij die verenging aanmelden. Overschrijving bij wederzijds goedkeuren zal automatisch geschieden.