• Over vv GAVC
 • vv GAVC is opgericht in 1922. De club heeft haar thuis op sportpark Meinga. Het park bestaat uit een pannakooi, een tweetal grasvelden en een hoofdveld van kunstgras.

  Het bestuur zal het financieel en organisatorisch kader scheppen om voetbal bij GAVC mogelijk te maken en vorm en inhoud te geven. Het bestuur laat zich ondersteunen en adviseren door commissies. Het bestuur heeft oog voor en zet zich in voor de vrijwilligers, zodat ook zij plezier beleven in hun werk voor de vereniging.

  Wij streven ernaar de leden te betrekken bij verenigingstaken waarbij ze hun eigen verantwoordelijkheid hebben en kennen. Het bestuur zorgt dat er naast het voetbal periodiek activiteiten zijn om de binding tussen de (jeugd) leden en de uitstraling naar de gemeenschap te verbeteren.

  Een kwalitatief goede en veilige accommodatie is noodzakelijk voor verantwoorde sportbeoefening. Hierbij zorgt de vereniging in samenwerking met de gemeente voor een kwalitatief hoogwaardige accommodatie.

  Het bestuur
  contact bestuur 
  De Jeugdcommissie: contact jeugd commissie
  De Technische commissie: contact technische commissie
  De Sponsor commissie: contact sponsorcommissie
  De Vrijwilligers commissie: contact vrijwilligers commissie 
  De Kantine commissie: contact kantine commissie
  De Communicatie commissie: contact communicatie commissie
  De Onderhoud commissie: contact onderhoudcommissie
  De club van 100: contact club van 100