• HOOFDSPONSOR

 • Lid worden van GAVC?

 • Bestuur
 • Het bestuur van vv GAVC bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en diverse leden, heeft als doelstelling het financieel en organisatorisch kader scheppen om voetbal bij vv GAVC mogelijk te maken en hier vorm en inhoud aan te geven.

  Zij laten zich hierbij ondersteunen en adviseren door diverse commissies en interne en externe deskundige.

  Het bestuur van vv GAVC is zich sterk bewust van de inzet van vrijwilligers, de mensen waardoor onze club kan blijven bestaan en doet alles wat in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen dat deze mensen plezier beleven in hun taak binnen de vereniging.

  Wilt u weten welke taakomschrijving bij welk bestuurslid hoort, dan staat dit vermeld in het verenigingsplan.

  Er wordt regelmatig vergaderd waarbij alle lopende zaken worden besproken en ook nieuwe, welke door leden of niet leden kunnen worden ingebracht. Dus ideeën en op- en aanmerkingen zijn altijd welkom.

  Voor snelle beslissingen is het mogelijk om een bericht aan de voorzitter of secretaris te sturen.