• HOOFDSPONSOR

 • Lid worden van GAVC?

 • Technische commissie
 • De jeugd is de grootste afdeling van onze vereniging.  De technische commissie zorgt het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. Het ondersteunen van trainers en spelers behoren tot de kerntaken van deze commissie.

  Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd door wedstrijden te bezoeken. Bewaakt de kwaliteit van training door regelmatig een training te bezoeken. Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.

  Hoofdjeugdopleiding

  Stelt samen met de (hoofd)trainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie. Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de trainers. Per categorie nadere instructies aan de trainers. Overlegt en coacht regelmatig met trainers. Dit zorgt voor kwalitatief en gemotiveerde trainers. Kijk in de kaderlijst wie dit is  www.gavc.nl/kaderlijst

  Coördinatoren,  trainers
  Een aantal coördinatoren begeleiden de trainers van onze jeugdteams aan. Samen met de trainers van de jeugdteams zorgen zij ervoor dat wekelijks alle spelers kunnen trainen. Kijk in de kaderlijst wie dit zijn www.gavc.nl/kaderlijst

  Het jeugdbeleidsplan:

  De jeugdcommissie zorgt er voor dat de voetbalsport bij de jeugdafdeling van GAVC kan worden beoefend zoals die beschreven staat in het jeugdbeleidsplan.

  Het doel van het jeugdvoetbal is om iedereen op zijn of haar niveau plezier te laten beleven aan voetballen, zowel recreatief als prestatief. Hierbij is het voetbaltechnisch, tactisch en mentaal opleiden van spelers van groot belang, doordat kunstgras een grotere vaardigheid vereist en er minder op straat gevoetbald wordt. Het resultaat van de jeugdopleiding moet zijn dat elke speler met uitstekende technische, tactische en mentale bagage wordt ‘afgeleverd’ bij de senioren, zodat deze met veel plezier in de lengte der dagen binnen GAVC kan voetballen op het niveau dat bij haar of hem past.

  Het selectiebeleid:

  De hoofddoelstelling geeft aan dat alle jeugdleden zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er door de jeugdcommissie onderscheid gemaakt tussen prestatiegericht en recreatiegericht voetballen. Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal recreatiesport, maar de frequentie, intensiteit en gerichtheid waarmee getraind en gespeeld wordt, zorg wel degelijk voor onderscheid tussen de spelers. Niet iedere jeugdspeler heeft hetzelfde talent, ambitie en inzet om gericht en intensief te wreken aan het verbeteren van zijn voetballend vermogen.

  Door hierop te selecteren wordt geprobeerd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer.