• Opzeggen
  • Via het formulier kunt u het lidmaatschap vv GAVC opzeggen. Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord dat vv GAVC u afmeldt bij de vereniging en bij de KNVB. Alle afmeldingen die worden ontvangen zijn volgens de statuten verplicht de contributiebetaling van het lopende contributiejaar (van 1 juli t/m 30 juni) te voldoen.

  • Voor vragen hierover kunt u eerst contact opnemen met uw elftalleider of met de ledenadministratie via ledenadministratie@gavc.nl

    Wilt u weten hoe GAVC omgaat met uw persoonsgegevens? Lees onze Privacyverklaring

    Denk erom: Uiterste opzegdatum is 1 juni (of door de KNVB aangekondigde datum), behoudens medische redenen of verhuizing naar andere woonplaats.

    Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Indien je jezelf wilt laten overschrijven naar een andere vereniging dan kun je je bij die verenging aanmelden. Overschrijving bij wederzijds-goedkeuren zal automatisch geschieden.