• HOOFDSPONSOR

 • Lid worden van GAVC?

 • Statuten
 • Statuten kun je zien als het handboek van vv GAVC. Er staat exact in beschreven hoe procedures lopen, wie waar voor verantwoordelijk is en wat de doelstellingen van de club zijn.

  De statuten
  De belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen vv GAVC worden beschreven in de statuten. Het is verplicht om de statuten bij een notaris te laten vastleggen. Een vereniging is niet verplicht om statuten te hebben. Notarieel vastgelegde statuten geven de vereniging wel een officieel karakter. De vereniging krijgt daarmee volledige rechtsbevoegdheid. En de bestuurders zijn dan niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen van de vereniging.

  Toestemming van de algemene ledenvergadering
  Volgens de wet mag het bestuur van een vereniging niet zonder toestemming van de ALV de statuten in een notariële akte laten opnemen. In de statuten dienen de volgende punten te worden opgenomen:

  • De naam van de vereniging en de vestigingsplaats
  • Het doel van de vereniging
  • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
  • De wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering
  • De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
  • De bestemming van een positief saldo van de vereniging na ontbinding

  Verenigingen of stichtingen die bij notariële akte zijn opgericht krijgen pas volledige rechtsbevoegdheid als ze zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor een wijziging van notarieel vastgelegde statuten is opnieuw een notariële akte vereist.

  GAVC - Statuten 1992